Inleiding

door Staf Cryns

Armand Cryns (º1913 +1993)

Het overlijden van mijn vader Armand Cryns vormde de aanleiding voor mijn zoon Tom om de nagedachtenis van zijn grootvader te eren door verhalen en anecdotes van hem te verzamelen en te bewaren. Ikzelf kon hem hierbij ten zeerste van dienst zijn want ik kon mij maar al te best de oorlogsverhalen herinneren die vader wist op te dissen tijdens onze familiebijeenkomsten. 'Den oorlog' was meestal het favouriete gespreksonderwerp van mijn ouders; een bewijs dat deze wereldbrand een onuitwisbare indruk op deze brave mensen had gemaakt.

In gedachten kan ik mijn vader nog voorstellen zoals hij daar al vertellend op de sofa zat: ontspannen achterover leunend, de benen over elkaar geslagen, tussen de vingers de eeuwige sigaret, en grinnikend bij de soms lugubere pointe van zijn verhalen.


Forteresses sur l'Europe.

Eén van die verhalen had betrekking op een gesneuvelde Engelse piloot waarvan hij het verminkte lichaam had zien binnenbrengen in het gemeentehuis van Zoersel. Hij kon zich herinneren dat het een prachtige zomerdag was en de datum : 17 augustus 1943.

Toen vele jaren nadien de Belgische journalist-schrijver Roger Anthoine een oproep in de kranten plaatste om getuigen te vinden van de gebeurtenissen die zich die bewuste 17de augustus hadden afgespeeld, stuurde vader hem zijn ervaringen van die dag op en werd zodoende vermeld in het boek "Forteresses sur l'Europe".

Vader toonde ons trots zijn naam in het boek en daaruit leerden we dat zijn 'Engelse piloot' in feite een staartschutter was van een Amerikaanse bommenwerper en dat vader geconfronteerd was geweest met één der eerste slachtoffers van wat misschien wel het grootste debacle van het Amerikaanse luchtleger was geweest in de tweede wereldoorlog.


Sgt. Joe Schreppel.
courtesy Schreppel Family

De naam van deze boordschutter was Sgt. Joe Schreppel. Merkwaardig genoeg werd deze als "onbekend" begraven alhoewel verschillende bronnen bevestigen dat hij zijn naam en woonplaats had bekend gemaakt alvorens te overlijden.

Het lot van die staartschutter intrigeerde mij zodanig dat ik opzoekingen heb verricht naar de omstandigheden van zijn dood. Hierbij werd ik vooreerst geholpen door het bovenvermelde boek van Roger Anthoine. Door mij hierin te verdiepen geraakte ik gaandeweg gefascineerd door al de gebeurtenissen die zich op die gedenkwaardige dag hadden afgespeeld en voelde ik het als een plicht het gedane onrecht aan Joe Schreppel te trachten recht te zetten.